SVA konsultatīvā padome pozitīvi novērtē SVA padarīto 2007. gadā

26.02.2008.

Otrdien, 26. februārī, Sabiedrības veselības aģentūrā (SVA) notika SVA Konsultatīvās padomes sēde, kuras laikā konsultatīvās padomes locekļi pozitīvi novērtēja SVA paveikto 2007. gadā.


Sēdes laikā SVA atskaitījās par paveikto epidemioloģiskās uzraudzības, zinātnes un pētniecības jomā (infekcijas slimību uzraudzība un profilakse, vides faktoru uzraudzība, sabiedrības veselības monitorings, atkarību slimību un garīgās veselības profilakse, veselības veicināšana), administratīvo darbību, kā arī pārrunāja nākotnes perspektīvas.


Sēdes laikā tika diskutēts arī par reorganizēto iestāžu (Veselības veicināšanas valsts aģentūra, AIDS profilakses centrs, daļa funkciju no Garīgās veselības valsts aģentūras, Narkoloģijas valsts aģentūras un Seksuāli transmisīvo un ādas slimību valsts aģentūras,) pievienošanu SVA un funkciju pārņemšanu pagājušā gadā, kā arī notikušajām izmaiņām SVA struktūrā.


SVA konsultatīvās padomes sastāvā ir 7 locekļi no Rīgas Stradiņa universitātes, Zemkopības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides ministrijas, Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecības, Saeimas un Latvijas Pašvaldību savienības.


Informāciju sagatavoja:
SVA Sabiedrisko attiecību daļas vecākā speciāliste
Līva Auna

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.