Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Ielas apgaismojuma ierīkošana Liepājas ielas posmā starp Cēsu un Daugavpils ielām, Preiļos”

06.03.2008.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Ielas apgaismojuma ierīkošana Liepājas ielas posmā starp Cēsu un Daugavpils ielām, Preiļos”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. PND 2008/ 17 M.


Iepirkuma procedūra – robežās no Ls 1000 līdz 10000


Līguma izpildes termiņš – 2008.gada 15.maijs


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 17.03.2008.g. līdz plkst.10.00.


Piedāvājumus (ievietotus aploksnē ar norādi – Preiļu novada domes Iepirkumu komisijai, Iepirkums par …………..) iesniegt, Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, netiks skatīti.


Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz:
– pieteikums dalībai iepirkumā (norādot visus savus rekvizītus un kontaktus), tai skaitā apliecinājums par iepazīšanos ar iepirkuma nosacījumiem, to ievērošanu un izpildi;
– komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
– attiecīgās komercdarbības licences kopija;
– VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām;
– būvdarbu veikšanai nepieciešamie dokumenti (sertifikāts u.c.).


Papildus informācija – Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 5307327, 26432521e-pasts: janis.skutels@preili.lv.


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek veikta iepirkuma dokumentācijas saņemšana.

Pēdējās izmaiņas: 06.03.2008.