Iespēja organizēt nometnes

05.03.2008.

Pērn uzsāktā akcija Vasaras nometnes rūpju bērniem, kuru atbalsta Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds (KIF) un Philips Latvia, turpina finansēt tās nevalstiskās organizācijas (NVO), kuras šajā vasarā vēlas organizēt nometnes sava ciema, pagasta vai rajona bērniem ar īpašām vajadzībām.


„Jebkuram biznesam, kurš gūst peļņu, ir jādomā par atdevi vietējās sabiedrības labklājības celšanai. Philips prioritāte ir veselības un izglītības uzlabošana tajā iedzīvotāju grupā, kuras iespējas ir stipri ierobežotas. Tādēļ esam priecīgi par iespēju sadarboties ar KIF, dodot finansējumu bērnu-invalīdu vasaras nometnēm. Pagājušajā vasarā mēs paši, Philips komanda, klātienē vērojām un līdzdarbojāmies vienā no atbalstītajām nometnēm un redzējām, cik tās bērniem ir nepieciešamas, tieši tādēļ piešķirt finansējumu šai akcijai esam nolēmuši arī šogad,” saka Philips Latvia izpilddirektore Elīna Gaitniece.


Projektu pieteikumos finansējumu var paredzēt nometņu dalībnieku ēdināšanai, telpu un/vai aprīkojuma īrei, transporta izdevumiem, darba samaksai speciālistiem, kancelejas precēm un pasākumu organizēšanai nometnes ietvaros. Taču līdzdalība jāņem arī vietējai pašvaldībai un/vai uzņēmējam ar līdzfinansējumu, kas veido 10% no kopējām nometnes organizēšanai nepieciešamajām izmaksām.


Pieejamais finansējums vienas nometnes organizēšanai nepārsniedz 3000 LVL. 


Pagājušajā gadā akcijas Vasaras nometnes rūpju bērniem ietvaros tika finansētas trīs nometnes dažādos Latvijas reģionos: Alūksnes, Liepājas un Balvu rajonos. 


Projektu pieteikumu pieņemšana ir jau sākusies un turpināsies līdz 2008.gada 14.aprīlim. Sīkāku informāciju par finansējuma saņemšanu meklējiet KIF mājas lapā www.iniciativa.lv sadaļā Projektu konkursi vai zvanot pa tālruni 67316963.


Uzziņai:


Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds
Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonds (KIF) ir nodibinājums, kas piesaista līdzekļus no plaša ziedotāju loka, lai atbalstītu nevalstiskās organizācijas, kas darbojas sociālajā, veselības aprūpes un izglītības jomā, un veicinātu kopienu iniciatīvu veidošanos. Kopienas iniciatīva ir aktivitāte vietējās sabiedrības – ciema, pagasta, mazpilsētas – dzīves kvalitātes uzlabošanai, kas top sadarbībā starp sabiedrisku organizāciju, pašvaldību un uzņēmējiem. Šī kopīgā darbošanās padara kopienas dzīvi labāku un veicina iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos savu problēmu risināšanā un paātrina vietējās attīstības tempus.

Pēdējās izmaiņas: 05.03.2008.