SEMINĀRS „MOTIVĀCIJAS PROGRAMMU IEVIEŠANA DAŽĀDĀM SOCIĀLĀS ATSTUMTĪBAS RISKA GRUPĀM”

27.02.2008.

27.februārī Preiļu novada domes Sociālajā dienestā notika seminārs „Motivācijas programmu ieviešana dažādām sociālās atstumtības riska grupām”, ko rīkoja Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvalde un kurš pulcināja dažādus speciālistus (sociālos darbiniekus, sociālos pedagogus, psihologus, bāriņtiesu darbiniekus), kuru darbība lielā mērā saistīta ar šādām riska grupām: jaunieši ar zemām pamatprasmēm, invalīdi ar kustību traucējumiem, vientuļie un daudzbērnu ģimeņu vecāki. Kopskaitā semināru apmeklēja 37 speciālisti kā no Preiļu rajona pašvaldībām, tā arī no Ilūkstes un Dagdas.


Semināra laikā tika demonstrētas videofilmas par darbu ar konkrētajām mērķgrupām, kuras komentēja Rēzeknes Ģimenes atbalsta centra vadītāja, projekta psihoterapeite Anželika Sprukte, projekta psiholoģe Gunta Širina un Rēzeknes Ģimenes atbalsta centra sociālā darbiniece darbam ar cilvēkiem ar speciālām vajadzībām Jeļena Koškorjova.


Ļoti vērtīgs ir semināra organizatoru sagatavotais metodiskais materiāls darbam ar minētajām mērķgrupām, kas satur ne tikai konkrētus darba tematu piedāvājumus, bet arī dažādus metodiku paraugus.


Atskats uz semināru arī fotoattēlos.
Anita Gāga
Preiļu novada domes
Sociālā dienesta vadītājas pienākumu izpildītāja

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.