Projekta „MOTIVĀCIJAS PROGRAMMA SOCIĀLĀS ATSTUMTĪBAS RISKAM PAKĻAUTIEM VECĀKIEM, KURI APRŪPĒ BĒRNU AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM, IESAISTĪŠANAI DARBA TIRGŪ” noslēguma konference 1. martā

01.03.2008.

„Jūtu, cik fantastisks spēks ir vecākos. Ja katra atsevišķa vecāka spēku saliek kopā, tad to summa ir vēl lielāka. Jo kopā mēs varam vairāk!”- ar šādiem vārdiem „Velku biedrības” organizētajā konferencē savas grāmatas „Es arī attīstos!” latviskā tulkojuma priekšlasījumu atklāja Dr.Med Berita Lāgerheima. Konference tika organizēta kā atskats uz pusotra gada laikā paveikto, kad „Velku biedrībai” sadarbojoties ar Preiļu novada domes Sociālo dienestu, Talsu pilsētas domi, Cēsu pilsētas domi, Talsu rajona Pieaugušo izglītības centru un Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūru tika izstrādāta un aprobēta vienota motivācijas programmas metodika, kas veicinātu vecāku, kuri audzina bērnus ar speciālām vajadzībām, iespējas atgriezties darba tirgū. Tāpat konferencē uzstājās psiholoģe Inese Āre, kura dalījās iespaidos par šīs grāmatas praktiskās izmantošanas iespējām, jo Latvijā literatūra, kas būtu izmantojama darbā ar īpašajiem bērniem, nav plaši pieejama.
 
Savas grāmatas priekšlasījumā B.Lāgerheima uzsvēra vecāku atbalsta grupu nozīmīgumu. Tāpat autore atzina – Zviedrijā iegūtā pieredze liecina, ka vecāku biedrības, kas aizstāv cilvēkus ar invaliditāti, ar laiku kļūst par organizācijām, pie kurām vēršas valsts vīri, lai izstrādātu likumprojektus. Tieši vecāku atbalsta grupas ir tā sabiedrības kopa, kas uzdrošinās cīnīties par atsevišķu bērnu tiesībām, tāpat tās ir sava veida varas faktors, kuru pašvaldībai būtu jāņem vērā.


„Velku biedrības” organizētā vecāku atbalsta grupa darbojas arī Preiļos, un atliek vien cerēt, ka līdzdalība šajā grupā vecākiem sniegs iespēja apzināties situāciju, kurā viņi atrodas pašlaik, un sniegs praktisku palīdzību, lai viņi noticētu savām spējām, apzinātu resursus. Tikai atgūstot zaudētās sociālās funkcionēšanas prasmes, iespējama pilnīga un aktīva vecāku, kas audzina bērnu ar smagiem funkciju traucējumiem, līdzdalība savas situācijas uzlabošanā.


Anita Gāga
Preiļu novada domes
Sociālā dienesta vadītājas pienākumu izpildītāja


Konferences spilgtākie mirkļi fotoattēlos


Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.