Tiesībsargs aicina pielāgot pensijas mūsdienu ekonomiskajai situācijai

03.03.2008.

Atbalstot Saeimas lēmumu par pensiju indeksāciju, Tiesībsargs Romāns Apsītis norāda, ka tas nav pietiekams problēmas risinājums un būtiski neuzlabos situāciju. Arī Tiesībsarga birojā aizvien vairāk tiek saņemtas sūdzības par pensiju apmēriem un sistēmu kopumā. Tāpēc Tiesībsargs aicina valdību un Saeimu nevilcināties ar izmaiņu ieviešanu pensiju sistēmā, kas nodrošinātu mūsdienu ekonomiskajai situācijai atbilstošus pensiju apmērus.


Tiesībsargs R. Apsītis uzskata, ka pašreizējā pensiju sistēma attiecībā uz vairumu pensionāru nesasniedz sociālā nodrošinājuma mērķi – garantēt cilvēka cienīgu dzīvi vecumdienās. Šobrīd netiek nodrošināti pietiekami pensijas apmēri. It sevišķi tiem cilvēkiem, kuriem lielākā daļa no apdrošināšanas stāža uzkrāta laikā līdz 1995.gada 31.decembrim, kad valstī tika ieviesta sociālo iemaksu sistēma.


Vēl aizvien netiek indeksētas pensijas, kuru apmērs pārsniedz 225 latus. Satversmes tiesa iepriekš atzinusi, ka atšķirīga pensiju indeksācija ir pieļaujama, taču vienlaikus norādījusi – ilgstoši nepārskatot augstākas pensijas, šai atšķirīgajai attieksmei var zust attaisnojums. Tā kā šis regulējums nav mainīts un inflācija ir strauji augusi, Tiesībsargs uzskata, ka būtu jāmaina pastāvošās pensiju indeksācijas kārtība. Tiesībsargs jau aicinājis Labklājības ministriju izstrādāt grozījumus likumā „Par valsts pensijām”, paredzot vismaz daļēju šo pensiju indeksāciju.


Tiesībsargs R. Apsītis vērš uzmanību uz to, ka Latvijai ir saistoši starptautiskie akti, kas valstij uzliek par pienākumu garantēt iedzīvotājiem sociālo nodrošinājumu. Turklāt starptautiskajos dokumentos valstīm tiek uzlikts par pienākumu maksimālo resursu ietvaros un ar attiecīgiem likumiem progresīvi paaugstināt sociālās drošības sistēmu līdz augstākam līmenim.


Tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma gadījumā nostiprinātas arī Satversmes 109. pantā. Turklāt Satversmes tiesa norādījusi – šīs tiesības nav formālas, un valstij ir jānodrošina pasākumi šo tiesību efektīvai realizācijai.


Tiesībsarga birojs darbu Tiesībsarga Romāna Apsīša vadībā sāka 2007. gada 1. janvārī, pārņemot līdzšinējā Valsts Cilvēktiesību biroja funkcijas. Tiesībsarga galvenie uzdevumi ir veicināt cilvēktiesību aizsardzību un sekmēt, lai valsts vara tiktu īstenota tiesiski un lietderīgi.


Laura Brance,
Tiesībsarga biroja
Informācijas un komunikācijas daļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.