Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Galda tenisa galdu iegāde”

03.03.2008.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Galda tenisa galdu iegāde”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. PND 2008/ 16 M.


Paredzamā līgumcena līdz Ls 2000,00 tai skaitā PVN 18%.


Līguma izpildes termiņš – 01.04.2008.g.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 11.03.2008.g. līdz plkst.10.00.


Piedāvājumus (ievietotus aploksnē ar norādi – Preiļu novada domes Iepirkumu komisijai, Iepirkums par ………) iesniegt, Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu.


Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz:
– pieteikums dalībai iepirkumā, tai skaitā apliecinājums par iepazīšanos ar iepirkuma nosacījumiem, to ievērošanu un izpildi, 
– komersanta reģistrācijas apliecības kopija,
– VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām.


Papildus informācija – Preiļu novada sporta metodiķis Leonīds Valdonis, tālr.29556446 vai e-pasts: inga.vilcane@preili.lv


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek veikta iepirkuma dokumentācijas saņemšana.


 

Pēdējās izmaiņas: 03.03.2008.