Preiļu novada dome prēmēs mācību olimpiāžu uzvarētājus un skolotājus par skolēnu sagatavošanu olimpiādēm

28.02.2008.

Preiļu novada domē apstiprināts nolikums 2007./2008. mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu prēmēšanai un nolikums par  naudas balvu piešķiršanu  Preiļu novada skolotājiem par skolēnu sagatavošanu valsts, novada, rajona olimpiādēm, konkursiem un skatēm.


Valsts olimpiādes 1. vietas ieguvējiem tiks piešķirta naudas prēmija 30 latu apmērā, 2. un 3. vietas ieguvējiem – attiecīgi 25 un 30 lati.


Latgales novada olimpiāžu 1. vietas ieguvējs saņems 20 latus, 2. un 3. vietai paredzēts izmaksāt pa 15 latiem. Par uzvaru rajona olimpiādēs 1. vietas ieguvējs saņems 15 latus, 2. un 3. vietas laureāti – pa 10 latiem. 


Vienreizējo naudas balvu apmēri skolotājam par skolēna iegūtajiem rezultātiem paredz pedagogam, kura audzēknis ieguvis Valsts olimpiādē 1.vietu, izmaksāt 70 latus, par iegūto 2. vietu – 60 latus, 3. vietu – 50 latus. Skolotājam, kurš sagatavojis Latgales zonas olimpiādes uzvarētāju, tiks izmaksāti 45 lati, bet rajona olimpiāžu laureātu pedagogi saņems 40 latus.


Naudas balvas skolēniem un skolotājiem paredzēts izmaksāt atbilstoši skolu direktoru iesniegtajiem sarakstiem.


Preiļu novada domes mērķis, piešķirot naudas balvas, ir finansiāli atbalstīt zinošākos skolēnus, motivēt pārējos zināšanu apguvei, finansiāli atbalstīt skolotājus, kuri motivē audzēkņus padziļināti apgūt zināšanas.


Maija Paegle
Sabiedrisko attiecību speciāliste 


 

Pēdējās izmaiņas: 28.02.2008.