Preiļu novada dome plāno izdot reprezentatīvu foto albumu un pilnveidot mājas lapu

28.02.2008.

Preiļu novada dome iesniegusi divus projektu pieteikumus Latgales reģiona attīstības aģentūras izsludinātajam Latgales kultūras programmas projektu pieteikumu konkursam.


Projekta „Reprezentatīva foto albuma par Preiļu novadu izveide” kopējais finansējums sastāda 3 700 latus, no kuriem līdzekļi 700 latu apmērā ir paredzēti kā pašvaldības līdzfinansējums. Foto albumā būs apkopotas Preiļu fotomākslinieka Igora Pliča fotogrāfijas, ievadvārdus fotoalbumam ir uzrakstījušas ievērojamas personības – kinorežisors Jānis Streičs un mākslas zinātnieks Pēteris Zeile. Foto albumu paredzēts izdot sakarā ar Preiļu pilsētas 80 gadu jubileju, kuras ietvaros jau iesācies pasākumu cikls, bet lielākie pasākumi ar Latvijas delegāciju un ārzemju sadarbības partneru piedalīšanos notiks no 19. līdz 26. jūlijam. Foto albums būs laba dāvana pilsētas viesiem.


Otra projekta – „Latgales kultūrvides daudzveidības saglabāšana un attīstība Preiļu novadā” – aktivitātes saistās ar Preiļu novada domes mājas lapas pilnveidošanu, atjaunojot novecojušo informāciju un iekļaujot mājas lapas sadaļās jaunu informāciju, kura līdz šim nebija sastopama elektroniskā veidā par dažādiem novada kultūrvēsturiskajiem un mākslas objektiem. Paredzēts arī papildināt amatniecības un tūrisma sadaļu. Projekta mērķis ir arī informācijas iztulkošana mājas lapā angļu, krievu un vācu valodā, regulāri uzturot svešvalodās visu pamatinformāciju. Kopējais projekta finansējums sastāda 4 000 latu.


Konkurss notiek Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējuma ietvaros projektu realizēšanai 2008.gadā.


Maija Paegle
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 28.02.2008.