V/A `Sociālās integrācijas centrs` aicina cilvēkus ar invaliditāti Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā RRC apgūt profesionālas izglītības programmas

15.03.2008.

V/A “Sociālās integrācijas centrs” ir valsts institūcija, kura veic invalīdu profesionālo rehabilitāciju, nodrošinot iespēju par valsts budžeta līdzekļiem apgūt piemērotu profesiju un iesaistīšanos darba tirgū atbilstoši veselības stāvoklim, vispārējām spējām, prasmēm un iemaņām.


V/A “Sociālās integrācijas centrs” rīko ATVĒRTO DURVJU DIENAS 15.03.2008. un 04.04.2008. no plkst. 10.00 lidz plkst. 15.00. (PDF)


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.