29. februārī notiks biedrības „Preiļu NVO centrs” 10 gadu darbības konferences „Nevalstiskais sektors – iespējas ikvienam”

29.02.2008.


Darba kārtība

10.00 – 11.00


Preiļu kultūras nama Lielā zāle
Reģistrācija, rīta kafija


11.00 – 11.20


Konferences atklāšana
Moderatore
Valija Vaivode – biedrības „Preiļu rajona partnerība” koordinatore
Aldis Adamovičs – Preiļu novada domes priekšsēdētājs
Jānis Eglītis – Latvijas Republikas 9. Saeimas deputāts
Aina Pastore – Preiļu rajona padomes izpilddirektore


11.20 – 12.00


1. sesija Nevalstiskā sektora kapacitātes stiprināšana
NVO attīstības tendences Latvijā un kapacitātes stiprināšana
Valdis Kudiņš – Daugavpils domes administrācijas Rīgas biroja vadītājs
Vietējo partneru sociālā atbildība, loma un nozīme vietējā attīstībā
Irīna Kulitāne – SIA „Konso” valdes priekšsēdētāja, biedrības ”Baltā māja” valdes locekle


12.00 – 12.40


2. sesija Projektu izstrāde un vadība
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas
pieredze reģionālo partneru tīkla izveidē un attīstībā Latvijā
Māra Jākobsone – LIKTA viceprezidente
Finanšu iespējas 2008. – 2013. gadam
Oskars Zuģickis – Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra speciālists


12.40 -13.20


3. sesija Mūžizglītības attīstība
Mūžizglītības attīstība Latvijā
Ingrīda Mikiško – Latvijas pieaugušo izglītības apvienības direktore
Daugavpils Universitāte – viens no mūžizglītības posmiem
Elita Jermolajeva – DU Zinātņu prorektore, Ekonomikas katedras vadītāja


13.20 -13.40


Konferences noslēgums
Inese Vaidere – Eiroparlamenta deputāte


13.40 – 14.20Apsveikums biedrības ”Preiļu NVO centrs” kolektīvam
Ineta Liepniece – biedrības „Preiļu NVO centrs” direktore


14.20


II stāva mazā zālē
Pusdienas
Pieredzes apmaiņa

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.