Preiļu Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļas audzēkņu panākumi

27.02.2008.

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļā notiek liela rosība. 5. klases audzēkņi uzsākuši darbu pie diplomdarbiem. Šogad mākslas skolu beigs 19 audzēkņi, tātad par 19 ievērojamiem mākslas darbiem skolā būs vairāk. Visi audzēkņi cītīgi strādā pie skolas vizuālā tēla uzlabošanas sakarā ar pilsētas svētkiem, kā arī čakli mācās un paralēli mācību darbam aktīvi iesaistās dažādos konkursos. Šogad mums ir īpaši labi veicies, jo esam kļuvuši pamanāmi gan Latvijā, gan aiz tās robežām.


Konkursā „Es dzīvoju pie jūras” Jūlijai Podskočijai 1. vieta un zelta medaļa, Sintijai Ertei – atzinība un sudraba medaļa, bet konkursā „ Stop – pārslodze!” diploms par labāko darbu jauniešu mākslas darbu konkursā Jūlijai Podskočijai un Vandai Sondorei.


Īpaši labi paveicies biedrības „Šamir” rīktajā konkursā „Latvijas bērni zīmē un raksta pret Holokaustu un diskrimināciju”. Diplomus kā konkursa dalībnieces saņēma Vanda Sondore un Mārīte Zīmele, bet laureātu gods tika Marutai Pinkai, Santai Znotiņai un Jūlijai Podskočijai. Santa un Jūlija kā konkursa uzvarētājas dosies ceļojumā uz Vāciju.


Konkursā „Klimata pārmaiņas – Vispasaules vides problēma” – uzvarētājas gods un medaļa Vandai Sondorei , veiksmīgi darbi un diplomi Jūlijai Podskočijai un Zīmelei Mārītei.


Šonedēļ saņēmām priecīgu ziņu par konkursa „”Dzīve bez atkarībām – brīva un krāsaina” rezultātiem. Konkurencē starp pieaugušajiem mūsu skolas audzēknes Katrīna Griga, Maruta Pinka, Vanda Sondore un Jūlija Starovoitova ieguva godalgotas vietas.


Lai arī visi priekšmetu skolotāji strādā ar iedvesmu un lielu atbildību, taču vislielākais paldies jāsaka skolotājam Kazimiram Anspakam. Tieši ilustrācijas stundās un, bieži vien ziedojot arī brīvo laiku, K. Anspaka vadībā tiek darināti visi šie konkursu darbi. Vakar tika izsūtīti darbi uz Franciju un Horvātiju, drīz saņemsim konkursa rezultātus no Polijas.
 
Gaidāmas dažas pozitīvas pārmaiņas skolas vizuālā tēla uzlabošanā, jo beidzies konkurss par skolas LOGO izveidi. Iedzīvotāju balsojumā visvairāk balsu ieguvis Jūlijas Podskočijas veidotais zīmējums. Pēc viņas zīmējuma ir pasūtīta LOGO zīme uz skolas fasādes. Tā tiks izgatavota Rēzeknes lietišķās mākslas vidusskolā. Ja visi darbi veiksies pēc plāna, tad pilsētas svētku pasākumu ietvaros tiks atklāta LOGO zīme uz Preiļu Mūzikas un mākslas skolas ēkas fasādes.
 
Ar satraukumu gaidām vasaru. Sadarbībā ar Preiļu Vēstures un novadpētniecības muzeju tiek plānots projekts par starptautisko audzēkņu plenēru Preiļos. Projektā tiks iesaistīti Balvu, Rēzeknes, Utenas (Lietuva) un Preiļu topošie jaunie mākslinieki. Varbūt ar laiku šāds plenērs varētu kļūt par tradīciju. Tas pavērtu plašāku redzesloku, iespējas, dotu lielāku pieredzi mūsu jaunajiem māksliniekiem, atsvaidzinātu un sakārtotu vidi.


Marianna Abricka,
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece mācību darbā

Pēdējās izmaiņas: 27.02.2008.