Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu tehniskā projekta izstrāde „Automašīnu stāvvietas izbūve laukumā pie Preiļu kinoteātra”

26.02.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 14 M


3.Iepirkuma priekšmets: Tehniskā projekta izstrāde „Automašīnu stāvvietas izbūve laukumā pie Preiļu kinoteātra”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA „Cers projekti”,
Reģ.Nr.4540314111


Valdemāra bulvāris 18,
Madona, LV-4801
Tālr.48609052
fakss 4860951
e-pasts:
janis@cprojekti.lv


Ls 2 025,00


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008.gada 26.februāris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2008.gada 26.februāris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 26.02.2008.