Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu “Reprezentatīva fotoalbuma par Preiļu novadu iegāde”

26.02.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 11 M-1


3.Iepirkuma priekšmets: “Reprezentatīva fotoalbuma par Preiļu novadu iegāde”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls


SIA ”Laura Plus”
Reģ.nr.41502014576


Raiņa bulvāris 13,
Preiļi , LV- 5301
Tālr.5322740/ fakss 5307075


3790,00


7.  Lēmuma pieņemšanas datums: 2008.gada 26.februāris


9. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2008.gada 26.februāris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 26.02.2008.