Projekta Nr. 2005/017-495-03-01/1-27/38 „Manas un Tavas pagātnes pēdas” aktivitātes

30.03.2008.

 


Preiļu novada Sociālā dienesta Dienas centrs un biedrība „Mūsmājas” no 2007.gada 1.novembra realizē projektu „Manas un Tavas pagātnes pēdas”. Projekta kopējais budžets ir EUR 20 184,32, tai skaitā, Eiropas Savienības pārejas programmas finansējums EUR 18165,88 un Preiļu novada domes līdzfinansējums EUR 2018,44.


Katrs cilvēks ir ar saviem uzskatiem un vērtību sistēmu un ikvienam mums ir mīļa sava ģimene, vieta no kurienes nākam un valsts, kurā dzīvojam, savas tautas tradīcijas. Latvijā jau izsenis ir dzīvojušas dažādas tautas un katrai no tām ir savas paražas un tradīcijas. Lai vietējie bērni iepazītos un izprastu citu tautību tradīcijas, iepazītos ar citu tautību bērniem, izzinātu savas un citu ģimeņu kultūras tradīcijas, tika izstrādāts šis projekts.


Projekta mērķis: Preiļu rajona mazākumtautību bērnu etniskā integrācija sabiedrībā, izzinot un popularizējot dažādu tautu kultūras tradīcijas.


Projektā ir iesaistījušies 70 bērni no Preiļu 1.pamatskolas, Preiļu 2.vidusskolas, Aizkalnes pamatskolas, Riebiņu vidusskolas un Rušonas pamatskolas.


Bērni projekta ietvaros ir apmeklējuši un iepazinušies ar Preiļu rajona galveno bibliotēku, lasījuši latviešu, krievu, ukraiņu un citu tautu pasakas, teikas un tās atveidojuši zīmējumos. Katrs projekta dalībnieks izgatavoja savu svinamo un atzīmējamo dienu kalendāru, ar ko iepazīstināja citus dalībniekus un veidojās diskusija par svētku svinēšanas tradīcijām ģimenē.


Šobrīd bērni gatavo Lieldienu rotājumus – top lielas, raibas olas, zaķi un cāļi, iepazīstas ar Lieldienu ticējumiem, paražām. Bērnu radošos darbus varēs apskatīt Baltajās Lieldienās – 30.martā.


Tuvākajā laikā projekta ietvaros bērni izzinās un izveidos savas dzimtas ciltskoku. Tas veicinās bērnu interesi par savu dzimtu, tautu un tās tradīcijām.


Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.