Makulatūras vākšanas konkursa ŠĶIROJOT SAUDZĒSIM! nolikums

01.03.2008.

Makulatūras vākšanas konkurss
ŠĶIROJOT SAUDZĒSIM!
Nolikums


1. Konkursa mērķis
Paplašināt skolēnu zināšanas par atkritumu, konkrēti papīra un kartona, šķirošanas  nozīmi un nepieciešamību. Rosināt arī ģimenē šķirot atkritumu. Apzināties atkritumu šķirošanas nozīmi vides uzlabošanā un resursu taupīšanā.


2. Norises laiks
 No 2008. gada 1. marta līdz 2008.gada 11. aprīlis.


3. Konkursa darba uzdevumi
Skolēni sacenšas savāktās makulatūras daudzumā. Tiek vākts – avīžpapīrs, kartona kastes, rakstāmpapīrs, grāmatas un žurnāli u.c.
Netiek vākts – papīrs un kartons, kas ir slapjš un netīrs un  laminēti papīra izstrādājumi (piena, sulu tetra pakas,  u.c.)


Katra skola izraugās vietu, kur skolēni varēs nest, piereģistrēt, nosvērt un uzkrāt makulatūru līdz brīdim kad to savāks SIA ‘Preiļu Saimnieks’ transports. Skolas savākto makulatūru var nogādāt arī ar savu transportu Preiļos, Rīgas ielā 4.


Konkursa dalībniekiem jāvāc makulatūra un jānes uz skolu, kur par vākšanu atbildīgais nosver un precīzi piereģistrē skolēnu un atnestās makulatūras svaru.


Ja ir nepieciešamība savākt jau uzkrāto makulatūru, skolas zvana pa tālruņiem 65307086; 29420721.


4. Konkursa dalībnieki
Dalībnieki ir skolēni.


5. Vērtēšanas kritēriji
Tiks apkopoti dati cik makulatūras savācis katrs skolēns. Visvairāk savākušais iegūs 1. vietu. Apbalvoti tiks arī 2. un 3. vietas ieguvēji. Veicināšanas balvas iegūs 4. un 5. vietas ieguvēji. Skolēni saņems arī suvenīrus no ‘Latvijas Zaļā Punkta’.


Tiks apkopoti dati par skolām kopumā. Skolas tiks vērtētas pēc diviem rādītājiem – savāktās makulatūras daudzuma un audzēkņu skaita skolā, lai rezultāti būtu objektivitāti.


6. Konkursa rezultātu paziņošana
Konkursa rezultāti tiks publicēti Preiļu novada domes informatīvajā izdevumā ‘Vēstis’, interneta portālā www.preili.lv  un skolās uz ziņojumu dēļa.
Konkursa godalgoto vietu ieguvējiem rezultāti tiks paziņoti personīgi.


7. Konkursa balvu fonds
1. vietas ieguvējs saņems 40, Ls. 2. vietas – 30, Ls. 3. vietas – 20, Ls. 4. un 5. – pa 5 Ls. katrs. LZP iesaistās ar suvenīriem.Papildus informācija:
Vineta Igolniece,
SIA ‘Preiļu Saimnieks’ atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja
Telefons 65307086; 29420721.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.