Preiļu Mūzikas un mākslas skolas Mūzikas nodaļas audzēkņu panākumi

20.02.2008.

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļas audzēkņi 20. februārī veiksmīgi piedalījās Latvijas Mūzikas skolu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu ansambļu valsts konkursa II kārtā Daugavpils MV:
• Diploms par II vietu un izvirzīti uz Valsts konkursa II kārtu Rīgā jaukto instrumentu ansamblim A. Putāne, M. Salenieks, E. Volkovs, I. Urka, R. Urka, D. Sporāns, G. Skutelis, K. Reine (ped. Roberts Višķeris)
• Diploms par III vietu Flautu ansamblim Inta Gribonika un Anna Putāne (ped. Maija Silava)


L. Sondore,
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas dir. vietn. māc. darbā

Pēdējās izmaiņas: 20.02.2008.