Seminārs „Motivācijas programmu ieviešana dažādām sociālās atstumtības riska grupām”

27.02.2008.

Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvalde īstenojusi ESF projektu “Motivācijas programmu ieviešana Rēzeknes ģimenes atbalsta centrā dažādām sociālās atstumtības riska grupām un metodiskā materiāla izstrāde sociālā darba speciālistiem” par motivācijas programmu ieviešanu jauniešiem ar zemām pamatprasmēm, invalīdiem ar kustību traucējumiem, vientuļiem un daudzbērnu ģimeņu vecākiem.
 
Motivācijas programmas visām trim mērķa grupām tika īstenotas laikā no 09.01.2007. līdz 31.10.2007., pavisam tās apguva 126 cilvēki no sociālās atstumtības riska grupām. Programmu ieviešanas laikā katrai grupai tika organizēti:
– psiholoģiskā atbalsta un apmācību grupa – 36 stundas;
– informācijas grupa – 6 stundas;
– psihologa individuālās konsultācijas – 12 konsultācijas katram grupas dalībniekam;
– sociālā darbinieka individuālās konsultācijas – 12 konsultācijas katram grupas dalībniekam.
 
Laikā no 01.11.2007. līdz 31.01.2008. tika izstrādāts un pavairots metodiskais materiāls par motivācijas programmu īstenošanu katrai mērķa grupai. Materiāls tika apkopots 3 darba burtnīcās.
 
Janvārī – februārī Latgales Reģionālā televīzija nodrošina filmu uzņemšanu par darbu ar mērķa grupām un dalībnieku ieguvumiem projekta laikā.
 
2008.gada 27.februārī projekta īstenotāji organizē semināru Preiļu rajona sociālā darba speciālistiem, kurā tiks prezentēts izstrādātais metodiskais materiāls, rādītas arī uzņemtās filmas par mērķa grupām un speciālistu atzinumiem.


Norises laiks: 27.02.2008., no plkst.10.00-14.00
Norises vieta: Preiļu novada domes Sociālais dienests, Aglonas iela 1a
Kontaktinformācija: Sociālā dienesta vadītājas p.i. Anita Gāga (
anita.gaga@preili.lv, 28638567)

Pēdējās izmaiņas: 27.02.2008.