Elektroenerģijas tarifi mainīsies aprīlī

21.02.2008.


20. februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprināja jaunos elektroenerģijas tarifus, kas stāsies spēkā 2008. gada 1. aprīlī.


Galvenie tarifu paaugstināšanas iemesli ir gāzes cenu pieaugums, infrastruktūras uzturēšanas un attīstības izmaksas, kā arī importējamās elektroenerģijas cenu ievērojamā paaugstināšanās.


Minēto apstākļu dēļ elektroenerģijas tarifs pieaug vidēji 37,6% apmērā, kas nozīmē, ka iedzīvotājiem elektroenerģijas tarifs pieaugs par 2 santīmiem jeb no 5,1 uz 7,1 santīmu par kilovatstundu (kWh). Līdz ar to vairāk nekā pusei Latvijas iedzīvotāju ikmēneša elektrības rēķina pieaugums mēnesī būs ne vairāk kā viens lats un 69 santīmi. Iedzīvotājiem elektroenerģijas tarifs, tāpat kā līdz šim, būs viens no zemākajiem Eiropā.


Juridiskajām personām tarifa izmaiņas būs atkarīgas no vairākiem faktoriem – no pieslēguma sprieguma pakāpes, izvēlētā tarifa, tādēļ vidējais pieaugums būs aptuveni 36%.


Šīs izmaiņas attieksies uz tiem uzņēmumiem un citām juridiskajām personām, kas izvēlēsies regulētu elektroenerģijas tarifu, bet neiesaistīsies brīvajā elektrības tirgū, kas iespējams jau no 2007. gada 1.jūlija, kad Latvijā pilnībā liberalizēts elektroenerģijas tirgus.


Kā zināms, Latvija ir energodeficīta valsts, tādēļ AS “Latvenergo” ik gadu aptuveni trešdaļu klientiem nepieciešamās enerģijas importē no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas. 2007.gada nogalē elektroenerģijas piegādātāji pārskatīja līgumus, paaugstinot importējamās elektroenerģijas cenu. Šobrīd nepieciešamās importējamās elektroenerģijas iegādei cena pieaugusi par 50%, salīdzinot ar 2007.gadu.


Strauji attīstoties elektroenerģijas tirgum Krievijā, kā arī sākoties Baltijas valstu aktīvai darbībai elektroenerģijas tirgū, arvien vairāk īstenojas Skandināvijas un Baltijas tirgus tuvināšanās, jo iespējami tirdzniecības darījumi caur Skandināvijas elektroenerģijas biržu Nord Pool Spot. Nord Pool Spot biržā atspoguļojas katra elektrības ražotāja piedāvātā elektrības cena, tajā skaitā – izmaksu apjoms, ko kopējā cenā veido CO2 kvotu iegādes līdzekļi.


Papildu informācija par tarifu veidojošiem faktoriem pieejama AS “Latvenergo” mājas lapas (www.latvenergo.lv) sadaļā “Aktualitātes” – “Elektroenerģijas tarifu uzbūve un aprēķināšanas principi”.


Andris Siksnis, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas vadītājsEiropas Savienības valstu elektroenerģijas tarifi, salīdzinājums:


Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.