Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Energoaudita veikšana Preiļu novada domes valdījumā esošās daudzdzīvokļu mājās”

20.02.2008.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Energoaudita veikšana Preiļu novada domes valdījumā esošās daudzdzīvokļu mājās”, saskaņā ar Nolikumu.


Identifikācijas Nr. PND 2008/ 15 M


Iepirkuma procedūra – robežās no Ls 1000 līdz 10000


Līguma izpildes termiņš – 2008.gada 15.maijs


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 28.02.2008.g. līdz plkst.10.00.
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


Piedāvājumus (ievietotus aploksnē ar norādi – Preiļu novada domes Iepirkumu komisijai, Iepirkums par …………..) iesniegt, Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu.


Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz:
– pieteikums, tai skaitā apliecinājums par iepazīšanos ar iepirkuma nosacījumiem, to ievērošanu un izpildi,
– uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija,
– VID izziņa par nodokļu un VSSA iemaksām un citi dokumenti, saskaņā ar iepirkuma Nolikuma prasībām


Papildus informācija – Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, tālr.5307322, 26458552, e-pasts: vladimirs.ivanovs@preili.lv


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek izsniegta iepirkuma dokumentācija.


 

Pēdējās izmaiņas: 20.02.2008.