Atkritumu šķirošana Preiļos rit pilnā sparā

19.02.2008.

5. martā būs trīs mēneši kopš Preiļos, Līčos un Aizkalnē ir uzsākta atkritumu šķirošana atsevišķi izvietotos šķirošanas punktos. Preiļu novadā savāktie atkritumi tiek pareizi sašķiroti, jo, piemēram, stiklam paredzētajos konteineros (ar zaļiem vākiem) tiešām ir stikls. Vēlos pateikties un uzslavēt tos iedzīvotājus, kuri čakli piedalās šķirošanas procesā.


Pagaidām nav apkopots, cik atkritumu tiks nodoti pārstrādei, tomēr jau šobrīd atkritumu šķirošana samazina uz Daugavpils rajona Demenes atkritumu poligonu aizvesto atkritumu daudzumu. Protams, turpināsim iesākto darbu, lai mazāk atkritumu jāved uz 80 km attālo poligonu, jo tam ir jātērē daudz degvielas un jāiegulda papildus līdzekļi par poligonā ievestajiem atkritumiem.


Ir nācies dzirdēt, ka SIA „Preiļu saimnieks” atkritumu savākšanas mašīna ber visus konteinerus kopā. Gribu informēt iedzīvotājus, ka tas tā nenotiek. Atkritumus mēs vācam ar vienu mašīnu, bet katrā savākšanas reizē vācam viena veida konteinerus, tad tos izberam un tikai tad vācam cita veida atkritumus.


Preiļos, Rīgas ielā 4 esam uzsākuši PET (plastmasas dzērienu pudeļu) presēšanu, sagatavojot tās nodošanai uz pārstrādi. To iespējams realizēt, pateicoties atkritumu šķirotājiem, kuri PET nemet sadzīves atkritumu konteineros, bet izmet šķirošanas konteineros ar dzeltenajiem vākiem. Gatavās ķīpas tiks nodotas pārstrādei un nebūs jānogādā atkritumu poligonā. Turpinām arī kartona un makulatūras presēšanu. Tiek pāršķirots arī stikls un metāls, kas arī tiks nodoti pārstrādei.


Aicinu iedzīvotājus arī turpmāk šķirot tikpat aktīvi un vēl aktīvāk! Turpmākajos avīzes numuros iepazīstināšu ar atsevišķu atkritumu veidu šķirošanas nozīmi un pārstrādes procesā iegūstamajām precēm un izejvielām.


Vineta Igolniece
SIA ”Preiļu saimnieks” atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.