Aktivitātes „Preiļu NVO centrā”

27.02.2008.

2008. gada 27. februārī plkst. 11.00 projekta „Biedrības „Preiļu NVO centrs” darbības atbalsta programma pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Preiļu rajona” nr. 2007.NVOF1.1./6-5/17-2008 ietvaros organizē semināru: „NVO grāmatvedība, gada pārskatu sastādīšana”


2008. gada 18. martā plkst. 11.00 tiek organizēts „Grāmatvedības seminārs nevalstiskajam sektoram”
Semināra tēmas:
• Grāmatvedības uzskaite biedrībām un nodibinājumiem, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, grāmatvedības funkcijas nevalstiskajā organizācijā,
• Finanšu kontroles sistēmas pamatpunkti (ikmēneša bilance, fondu izmantošanas plūsma, ieņēmumu un izdevumu reģistrs, pamatlīdzekļu reģistrs, ziedojumu un dāvinājumu pārskats),
• Organizācijas gada pārskata sagatavošana


Pieteikšanās biedrībā „Preiļu NVO centrs” Kooperatīva ielā 6,
vai pa tālruņiem 265321603 vai 28340855

Pēdējās izmaiņas: 27.02.2008.