Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Reprezentatīva fotoalbuma par Preiļu novadu iegāde”

18.02.2008.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Reprezentatīva fotoalbuma par Preiļu novadu iegāde”, saskaņā ar Darba uzdevumu.


Identifikācijas Nr. PND 2008/ 11 M-1.


Paredzamā līgumcena – līdz Ls 3 800,00 (tai skaitā PVN18%).


Līguma izpildes termiņš – līdz 31.05.2008.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 25.02.2008.g. līdz plkst.10.00.


Piedāvājumus (ievietotus aploksnē ar norādi – Preiļu novada domes Iepirkumu komisijai, Iepirkums par ___________) iesniegt, Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām un apliecinājums par iepirkuma prasību izpildi.


Papildus informācija – Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste – Maija Paegle, tālr. Nr.5307321 vai 26556613, e-pats: maija.paegle@preili.lv .


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek izsniegta iepirkuma dokumentācija.

Pēdējās izmaiņas: 18.02.2008.