Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu “Reprezentatīva fotoalbuma par Preiļu novadu iegāde”

14.02.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 11 M


3.Iepirkuma priekšmets: “Reprezentatīva fotoalbuma par Preiļu novadu iegāde”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


_____________


_________________________________


7. Pamatojums lēmumam izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu:
Iesniegts viens piedāvājums no SIA „Laura Plus”. Šis piedāvājums atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām, bet ņemot vērā to, ka iesniegtais finanšu piedāvājums pārsniedz iepirkuma paredzēto līgumcenu, noraidīt SIA „Laura Plus” piedāvājumu un pārtraukt iepirkuma procedūru.


8. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008. gada 14. februāris


9. Paziņojuma nosūtīšanas datums:  2008. gada 15. februāris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 14.02.2008.