Veiksmīgi noslēdzies līgumu slēgšanas process ar ārstniecības iestādēm

15.02.2008.

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) informē, ka ir noslēdzies līgumu slēgšanas process ar ambulatorajām ārstniecības iestādēm, tajā skaitā ģimenes ārstu praksēm un stacionārajām ārstniecības iestādēm. Ir parakstīti visi plānotie līgumi par valsts garantēto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.


Šogad kopumā ir noslēgti 1955 līgumi ar ārstniecības iestādēm. Zemgales reģionā ir parakstīti 307 līgumi, Kurzemes reģionā – 328, Latgalē – 297, Rīgā un Rīgas teritorijā – 704 līgumi, Vidzemē – 319.


Lielāko daļu sastāda līgumi ar primārās veselības aprūpes ārstiem (ģimenes ārstiem) un poliklīnikām – 1254 līgumi. Līgumi ar ģimenes ārstiem un poliklīnikām ir noslēgti uz dažādiem termiņiem – gadu, diviem, trīs vai pieciem – no kuriem lielākā daļa ir noslēgta uz gadu – 1013 līgumi, arī uz 5 gadiem noslēgto līgumu skaits ir salīdzinoši lielāks – 191 līgums.


Kopumā par primārās veselības aprūpes nodrošināšanu noslēgti līgumi ar 1 351 ģimenes ārstu.


Tika noslēgts 71 līgums ar slimnīcām, 55 līgumi ar poliklīnikām par sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu, 289 līgumi ar zobārstiem, 248 līgumi ar speciālistu praksēm un 38 līgumi ar citām ārstniecības iestādēm.


Aģentūra atgādina, ka no 2008. gada 1. februāra Aģentūras bezmaksas informatīvā telefona numurs 8001234 tika pārslēgts uz 8 ciparu numerāciju – 80001234. Telefons darbojas kopš 2002. gada un zvanot uz šo tālruni iedzīvotājiem ir iespēja uzzināt sev interesējošos jautājumus par veselības aprūpes pakalpo¬jumiem un to saņemšanas kārtību

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.