Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu Preiļu novada 2008.gada futbola sacensību organizēšana”

14.02.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 12 M


3.Iepirkuma priekšmets: „Preiļu novada 2008.gada futbola sacensību organizēšana”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls


Latgales novada sporta padome
Reģ.Nr.40008058747


Aglonas iela 24,
Preiļi, LV-5301
Tālr.29186540
e-pasts:
imants_babris@inbox.lv


Ls 4 000,00


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008. gada 14. februāris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2008. gada 14. februāris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 14.02.2008.