Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Tehniskā projekta izstrāde „Gājēju ietves izbūve no Brīvības ielas, Preiļos līdz pagasta centra administrācijas ēkai, Līčos”

14.02.2008.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Tehniskā projekta izstrāde „Gājēju ietves izbūve no Brīvības ielas, Preiļos līdz pagasta centra administrācijas ēkai, Līčos”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. PND 2008/ 13 M


Iepirkuma procedūra – robežās no Ls 1000 līdz 10000


Līguma izpildes termiņš – līdz 01.06.2008.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 25.02.2008.g. līdz plkst.10.00.


Piedāvājumus (ievietotus aploksnē ar norādi – Preiļu novada domes Iepirkumu komisijai, Iepirkums par ___________) iesniegt, Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: apliecinājums par iepirkuma prasību izpildi, uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām un būvdarbu veikšanai nepieciešamie dokumenti.


Papildus informācija – Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 5307327, 26432521, janis.skutels@preili.lv


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek izsniegta iepirkuma dokumentācija.


 

Pēdējās izmaiņas: 14.02.2008.