Pasākumi Preiļu 2. vidusskolā (11.-22. februāris)

11.02.2008.

No 11. – 15.februārim


1. 6. – 9.kl. viktorīna “Preiļiem – 80”( visu nedēļu)
2. 15.02.2008. Preiļu 2.vsk. parlamenta tikšanās ar Līvānu 2. vsk parlamentu:
 Iepazīšanās ar Līvānu 2. vsk. parlamenta darbu,
 Piedalīšanās Valentīn dienas pasākumā plkst.18.00
    
No 18. – 22.februārim


1. 20.02.2008. Valodu katedras metodiskā diena
                            10.00- 15.00 – valodas un literatūras katedras skolotāju metodisko
                                                    materiālu izstāde.
                            10.30 – 11.30 – Daugavpils viesu iepazīstināšana ar Preiļu 2.vsk.
                            11.00 – 13.20 – 3 mācību stundas skolotājiem un viesiem
                            13.50 – 14.50 – valodas un literatūras metodiskās katedras prezentācija
                            15.00 –    Rīgas viesu iepazīstināšana ar Preiļu 2.vsk. un ekskursija pa Preiļu pilsētu.


2. 22.02.2008. “Pop – šovs” 7. – 12. kl. plkst. 16.00 skolas zālē

Pēdējās izmaiņas: 11.02.2008.