Fizikas skolotāji interesējas par elektroenerģijas tirgu

12.02.2008.

12.februārī AS „Latvenergo” Pulkveža Brieža ielā 12 notika Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas konference, lai informētu par enerģētikas aktualitātēm vispārējās izglītības iestāžu eksakto priekšmetu skolotājus, veicinātu skolēnu mērķtiecīgāku inženiertehnisko profesiju izvēli, kā arī popularizētu Latvenergo kā skolēnu potenciālo darba vietu. Konferenci organizēja AS „Latvenergo” sadarbībā ar Latvijas Fizikas skolotāju asociāciju (LFSA).


Konferencē AS „Latvenergo” skolotājiem piedāvāja plašu programmu, kurā uzņēmuma speciālisti informēja pedagogus par Latvenergo koncernu, elektrodrošības noteikumiem, pirmās palīdzības sniegšanu elektrotraumu gadījumā, elektrības izmaksu veidošanos un Latvenergo mācību materiāliem skolām. Programmā bija nodrošinātas ekskursijas Rīgas hidroelektrostacijā, termoelektrostacijās TEC-1, TEC-2 un AS „Augstsprieguma tīkls” Centrālajā dispečeru dienestā, kā arī Energoefektivitātes centrā. Konferencē kopā piedalījās 86 pedagogi no visas Latvijas.


Atklājot konferenci, Biruta Šķēle, LFSA prezidente teica, ka pirmo reizi tiek organizēta šāda sadarbības konference, un izvēlētais partneris ir elektroenerģijas ražošanas uzņēmums, jo mācību stundu vielā elektrībai ir liela nozīme. Savukārt Inga Kola, Latvenergo personāla vadības direktore, uzsvēra, ka fizikas skolotāji ir tie, kuri var veicināt jauniešu interesi par enerģētikas nozari, jo lielākā daļa uzņēmuma inženiertehnisko speciālistu, tieši eksakto zinību pedagogus norāda par savas profesijas izvēles iniciatoriem.


Konferencē Imants Šefers, Latvenergo Darba aizsardzības daļas vecākais darba aizsardzības speciālists, un Osvalds Makreckis, Mācību centra vadītājs, konferences dalībniekus iepazīstināja ar elektrodrošības noteikumiem, dažādiem elektrotraumu veidiem un strāvas iedarbību uz cilvēka organismu, kā arī pārrunāja pirmās palīdzības sniegšanu. Savukārt fizikas skolotājus interesēja kā praktiski rīkoties gadījumos, ja, piemēram, redz zemē nokritušu elektrolīnijas vadu. Latvenergo speciālisti uzsvēra, ka, neatkarīgi no situācijas, – vai līnija ir pārrauta īsāku vai ilgāku laiku, pa to joprojām var plūst elektroenerģija, tādēļ svarīgi iedzīvotājiem nekādā gadījumā netuvoties vadiem un nekavējoties ziņot atbildīgajiem dienestiem.


AS „Latvenergo” Tirdzniecības attīstības daļas vadītājs Gatis Junghāns skolotājus iepazīstināja ar brīvā elektroenerģijas tirgus principiem un struktūru. Pedagogus interesēja šī brīža aktīvo tirgus dalībnieku jeb elektroenerģijas tirgotāju skaits Latvijā, kas ieguvuši licences, kā arī Latvenergo aktivitātes Latvijā un kaimiņvalstīs.


Savukārt Raja Kočanova, AS „Latvenergo” komunikācijas projektu daļas vadītāja, informēja par uzņēmuma aktivitātēm bērnu izglītošanā elektrodrošības jautājumos, parādot īstenotos projektus 13 gadu laikā. Skolotājiem bija pazīstami visi uzņēmumā izdotie materiāli datorspēles „Mags un Niks”, „Elektra”, muzikālās pasakas, grāmata „Zini elektrību!”, trīs filmas „Lai dzīvo bērni!”, kā arī šobrīd populārākais – konkurss „eXsperiments”.


Konferences noslēgumā Biruta Šķēle, LFSA prezidente, izteica gandarījumu par uzsākto sadarbību ar AS „Latvenergo”, uzsverot, ka skolotājiem pēc uzņēmuma sniegtās pieredzes apmaiņas ir iegūta plaša informācija par enerģētikas nozari un lielāka motivācija skolēnos radīt interesi apgūt inženiera profesiju.


Andris Siksnis, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas vadītājs

Pēdējās izmaiņas: 12.02.2008.