Preiļu novada čempionāta šahā nolikums

22.03.2008.

Apstiprinu:
Preiļu novada domes p-tājs
Aldis Adamovičs
2008. gada 11.februārī


Preiļu novada čempionāta šahā nolikums


I Mērķis un uzdevumi:
 Popularizēt šahu Preiļu novada iedzīvotāju vidū;
 Noskaidrot labākos šaha spēlētājus Preiļu novadā.


II Laiks un vieta:
Sacensības notiks 2008.gada 22.martā  Preiļu 1. pamatskolas telpās. Sacensību sākums plkst. 10.00.


III Vadība:
Sacensības organizē Preiļu novada dome. Sacensību galvenais tiesnesis L. Valdonis.


IV Dalībnieki:
Sacensībās drīkst piedalīties Preiļu novada iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma un dzimuma.


V Turnīra reglaments:
Dalībnieki sacentīsies katrs ar katru. Ja ir pieteikušies vairāk kā pieci dalībnieki, spēles notiek apakšgrupās. Apakšgrupu uzvarētāji tiekas spēlē par I vietu, bet otro vietu ieguvēji spēlē par III vietu. Par spēles ilgumu paziņos uz vietas atkarībā no pieteikušos dalībnieku skaita. .


VI Uzvarētāju noteikšana:
Uzvar dalībnieks, kurš savāc vislielāko punktu summu. Vienāda punktu skaita ziņā, augstāka vieta tam dalībniekam, kurš uzvarējis savstarpējā spēlē.


VII Apbalvošana:
I-III vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar Preiļu novada domes diplomiem un medaļām.
 
Kontakttelefons – sporta metodiķis Leonīds Valdonis: 29556446

Pēdējās izmaiņas: 22.03.2008.