Preiļu novada 2008.gada čempionāta dambretē nolikums

02.03.2008.

Apstiprinu:
Preiļu novada domes pr-tājs
Aldis Adamovičs
2008. gada 06. februārī


I Mērķis un uzdevumi:
   1.Popularizēt dambreti Preiļu novada iedzīvotāju vidū;
   2.Veicināt jauno spēlētāju meistarības izaugsmi;
   3.Noskaidrot labākos dambretes spēlētājus Preiļu novadā.


II Laiks un vieta:
   Sacensības notiks 2008.gada 02.martā Līču kultūras nama telpās. Sacensību sākums plkst.11.00.


III Sacensību vadība:
   Sacensības organizē Preiļu novada dome. Sacensību galvenais tiesnesis L.Valdonis, galvenā sekretāre Dz.Šmukste.


IV Dalībnieki:
   Sacensībās drīkst piedalīties Preiļu novada iedzīvotāji un novada mācību iestāžu audzēkņi. Sacensības ir individuālas, kur zēni, vīrieši un meitenes, sievietes startē atsevišķi sekojošās vecuma grupās:
     1997.gadā dzimušie un jaunāki;
     1992.-1996.gadā dzimušie;
     1991.gadā dzimušie un vecāki;
Dalībnieku pieteikšanās sacensību vietā no 10.00 – 1030.


V Turnīra reglaments:
   Dalībnieki sacenšas 64 lauciņu dambretē. Turnīra reglamentu sacensību organizatori paziņo pirms sacensībām atkarībā no pieteikušos dalībnieku skaita.


VI Apbalvošana:
   I – III vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar Preiļu novada domes diplomiem un medaļām.


Kontakttelefons – sporta metodiķis Leonīds Valdonis: 29556446

Pēdējās izmaiņas: 02.03.2008.