Preiļu rajona prokuratūras paziņojums

12.02.2008.

Preiļu rajona prokuratūrā kriminālvajāšanas stadijā atrodas krimināllieta par to, ka vairākas personas ir pārkāpušas spirta un alkoholisko dzērienu uzglabāšanas un pārvadāšanas noteikumus 2006. gadā, kā arī veikušas uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas un bez speciālas atļaujas, t.i. nelikumīgi tirgojušas spirtu un alkoholiskos dzērienus, radot būtisku kaitējumu valstij un ar likumu aizsargātām personas tiesībām.


2006. gada otrajā pusē ar saindēšanos ar nekvalitatīvu alkoholu SIA „Preiļu slimnīca” tika stacionēti (vēlāk pārvietojot arī uz citām slimnīcām) vairāk nekā 100 cilvēki no dažādām Preiļu rajona vietām. Septiņpadsmit no viņiem ir miruši. Uz šo brīdi neviens no saslimušajiem vai mirušo radiniekiem nav griezies ar iesniegumu, lai tiktu atzīts kriminālprocesā par cietušo.


Uzskatu par nepieciešamu izskaidrot, ka visiem, kuri saslimuši un ārstējās slimnīcās ar diagnozi-alkohola toksiska iedarbība uz aknām, kā arī mirušo radiniekiem, ir tiesības būt par cietušo kriminālprocesā, ja ar  noziedzīgu nodarījumu radīts morāls aizskārums, fiziskas ciešanas vai mantisks  zaudējums. Cietušie saskaņā ar KPL 97.p. ir tiesīgi pieteikt kaitējuma kompensāciju, lai izmantotu savas procesuālās tiesības morālas un materiālas kompensācijas gūšanai. Cietušais savas tiesības īsteno brīvprātīgi un paša izraudzītajā apjomā. Tiesību neizmantošana nekavē procesa norisi.


Papildus informāciju var saņemt ierodoties personīgi Preiļu rajona prokuratūrā darba laikā ,vai zvanot pa tālruņiem 5321468 procesa virzītājam prokurorei L. Mičulei, 5322169 prokuratūras kancelejai.


 

Pēdējās izmaiņas: 12.02.2008.