Depozītu un kredītu iespēja www.privatbank.lv !

08.02.2008.

Pirmajām personām, kas pieņem lēmumus! Godātais vadītāj!


Vai vienmēr Jūsu nauda efektīvi strādā, kad atpūšaties? Vai vienmēr esat informēts par augstākajām procentu likmēm un depozītu noformēšanas noteikumiem bankās?


Esam pārliecināti, ka atbildes uz šiem jautājumiem ne vienmēr būs apstiprinošas. Un tas ir saprotams – Jums ir daudz citu jautājumu, taču mūsu darbs – radīt unikālus piedāvājumus banku pakalpojumu tirgū. Tātad, mēs piedāvājam Jums depozītus, kas neatstās vienaldzīgus tos, kas ir pieradis skaitīt naudu!


Jūs varat noformēt “Termiņdepozītu” uz 3 mēnešiem, vajadzības gadījumā varēsit pirms termiņa un bez soda sankcijām saņemt visu pamatsummu un uzkrāto procentu ienākumu.


Akcijas noteikumi juridiskām personām


Noguldījuma termiņš: 3 mēneši.
Procentu likme noguldījumiem LVL: 9,00 % gadā.
Procentu likme noguldījumiem USD: 5,60 % gadā.
Procentu likme noguldījumiem EUR: 5,10 % gadā.
Procentu ienākuma izmaksa: termiņa beigās.
Noguldījuma minimālā summa: 50 LVL, 100 USD, 100 EUR.


Termiņš AS “PrivatBank” informēšanai par noguldījuma līguma priekšlaicīgu izbeigšanu: 1 darba diena.


Augstāk minētā procentu likme palielināsies vēl par 0,5%, ja Jums ir noguldījuma līgums citā bankā (kas pieteikuma noformēšanas brīdī ir spēkā vai kas beidzās ne vēlāk kā 1 gadu).


Tātad, lai Jūsu nauda strādātu efektīvi, pietiek veikt dažas vienkāršas darbības:
1. Jūs zvanāt pa bezmaksas tālruni 8 0001515 uz call-centru, kur Jūs savienos ar Jums tuvākās AS “PrivatBank” nodaļas atbildīgo menedžeri.
2. Tuvākajā AS “PrivatBank” nodaļā Jūs atverat kontu un saņemat elektroniskās atslēgas priekš Jūsu konta.
3. Ar internetbankas Privat Online palīdzību Jūs pārskaitāt naudu no norēķinu konta citā kontā AS “PrivatBank” vai citā bankā.
4. Brīdiniet AS “PrivatBank” 1 darba dienu iepriekš un saņemiet visu pamatsummu kopā ar uzkrātiem procentiem.






Cienījamais uzņēmēj!


Domājot par Latvijas uzņēmēju attīstību un izaugsmi, AS “PrivatBank” kopīgi ar Latvijas uzņēmējiem, izpētot biznesa attīstības problēmas, ir izstrādājusi jaunu produktu – mikrokredītu.


Mikrokredīts – tā ir iespēja dažu dienu laikā saņemt aizdevumu bez ķīlas uzņēmējdarbības attīstīšanai un atbalstam.


Nosacījumi mikrokredīta saņemšanai:
 kredīta termiņš – līdz 2 gadiem;
 maksimālā kredīta summa – LVL10 000;
 bez ķīlas.


Jūs vaicāsiet, kāpēc izvēlēties mikrokredītu AS “PrivatBank”? Tāpēc, ka Jūsu idejas un spējas mums ir daudz svarīgākas par formalitātēm, tāpēc, ka dažu dienu laikā Jūs saņemsit kredītu līdz 10 000 latu, neieķīlājot savu īpašumu.
Tas nozīmē, ka piešķirto finansējumu Jūs varat izmantot jebkuram mērķim.


Mikrokredīta priekšrocības:
 iespēja attīstīt savu biznesu, saņemot aizdevumu no bankas bez ķīlas;
 izmantot kredītu jebkuram mērķim – gan realizēt jaunus projektus, gan paplašināt esošo biznesu;
 kopā ar mikrokredītu Jums būs savs privātbanķieris, kas palīdzēs risināt ar bankas darījumiem saistītus jautājumus;
 minimāla dokumentu pakete, kas nepieciešama finansējuma saņemšanai;
 izdevīga procentu likme;
 saņemt līdz 3 mēnešiem kredīta pamatsummas atmaksas atvaļinājumu;
 papildu bezmaksas saņemsiet bankas produktu paketi:
konta atvēršana AS “PrivatBank”,
konta apkalpošana,
pieslēgšana internet bankai Privat Online,
norēķinu karte VISA ELECTRON.


Plašāku informāciju par mikrokredītu saņemsiet, vaicājot to mikrokreditēšanas speciālistam:


AS ”PrivatBank”  Rēzeknes filiālē Atbrīvošanas aleja 95/3
Anita Baltalksne: 28833411; 64675611
Aivars Tauriņš: 26465353; 64675611
vai tuvākajā AS „PrivatBank filiālē”


ĀTRI! VIENKĀRŠI! BEZ ĶĪLAS!






Уважаемый предприниматель!


Заботясь о росте и развитии предпринимательской деятельности в Латвии, банк AS “PrivatBank”, при участии латвийских предпринимателей, исследовал проблемы развития бизнеса и разработал новый продукт – микрокредит.


Микрокредит – это возможность в течение нескольких дней получить заем без залога с целью развития и поддержки предпринимательской деятельности.


Условия получения микрокредита:
 срок кредита – до 2 лет;
 максимальная сумма кредита – LVL 10 000;
 без залога.


Вы спросите, почему выбирать микрокредит AS “PrivatBank”? Потому что Ваши идеи и возможности для нас гораздо важнее формальностей; потому что в течение нескольких дней Вы получите кредит в размере до 10 000 латов без предоставления залога. Это означает, что Вы сможете использовать полученные средства для любых целей.


Преимущества микрокредита?
 Возможность развивать свой бизнес, оформив беззалоговый заем в банке;
 Кредит можно использовать для любых целей, как  реализовать новые проекты, так и расширить существующий бизнес;
 Вместе с микрокредитом Вам предоставляется персональный банкир, который поможет с решением вопросов, связанных с банковскими сделками;
 Минимальный пакет документов, необходимый для получения финансирования;
 Выгодная процентная ставка;
 Возможность получить отсрочку первого платежа  основной суммы до 3-месяцев;
 Дополнительно к этому вы бесплатно получите пакет банковских продуктов: Открытие счета в  AS “PrivatBank”, Обслуживание счета, Подключение к интернет банку –  Privat Online, Расчетная карта VISA ELECTRON.


Более подробную информацию о микрокредите можно получить у специалиста микрокредитования: 


Филиал “Резекне” Атбривошанас алея 95/3
Anita Baltalksne tel. 28833411; 64675611
Aivars Tauriņš te. 26465353; 64675611
       или в ближайшем отделении АS “PrivatBank”
Приглашаем Вас к дальнейшему сотрудничеству, поскольку только вместе мы сможем вершить великие дела!


БЫСТРО! ПРОСТО! БЕЗ ЗАЛОГА!






Bezmaksas tālrunis uzziņām: 8 0001515
www.privatbank.lv


Īsi par banku:


AS “PrivatBank” bija dibināta 1992. gadā kā AS “Paritate Banka”. Kopš 2002. gada AS “PrivatBank” galvenais akcionārs ir Ukrainas lielākā banka ZAO KB PrivatBank (ЗАО КБ “ПриватБанк”), kam pieder 95,7% AS “PrivatBank” akciju. 2007. gada augustā AS “Paritate Banka” mainīja nosaukumu uz AS “PrivatBank”, pārņemot mātes kompānijas nosaukumu. Vienlaicīgi ar nosaukuma maiņu par 10,1 milj. EUR bija palielināts bankas pamatkapitāls, kas šobrīd sastāda 19,36 milj. EUR. AS “PrivatBank” peļņa 2007. gada 3. ceturksnī sastādīja 960 tūkst. latu. Bankas aktīvi sasniedz 108, 891 milj. latu.

Pēdējās izmaiņas: 08.02.2008.