Preiļu novada domē apstiprināts ceļu fonda līdzekļu sadalījums 2008. gadam

11.02.2008.

Preiļu novada domē apstiprināts ceļu fonda līdzekļu sadalījums 2008. gadam


Nr.p.k.


Veicamo darbu
un izpildes vietu nosaukums


Izmaksas Ls
ar PVN


1.


Būvniecība1.1


Luksofora ierīkošana Daugavpils un Talsu ielas krustojumā


40000,-


1.2.


Raiņa bulvāra un Talsu ielas krustojuma un turpinājuma asfaltbetona seguma 2.kārta


29000,-

2.


Periodiskā uzturēšana2.1


Talsu ielas brauktuves asfaltbetona seguma atjaunošana posmā no Raiņa bulvāra līdz Daugavpils ielai, ar ietvēm


32000,-

3.


Ikdienas uzturēšana
Caurteku, segumu uzturēšana un kopšana (klasifikatora Nr.2, Nr.4, Nr.5)3.1


Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts, ieklājot asfaltbetonu ar ieklājēju, kārtas vidējais biezums 4cm (Daugavpils ielā, Pils ielā, Skolas ielā u.c.)


67000,-


3.2


Asfalta seguma bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu novada ielās


20000,-


3.3


Pilsēta – grants seguma ielu profilēšana, sīks remonts uzberot bedrēs granti


5000,-


3.4


Aizkalnes pagasts – pašvaldības autoceļu profilēšana un remonts


20000,-


3.5


Preiļu pagasts – pašvaldības autoceļu profilēšana un remonts


25000,-


3.6


Varakļānu ielas remonts posmā no Liepājas līdz Skolas ielai


3288,-


3.7


Novadgrāvju un caurteku tīrīšana, remonts atsevišķās vietās Preiļu pilsētā


6000,-Ikdienas uzturēšanas darbi ziemā (klasifikatora Nr.1)3.8


Pilsēta – ielu attīrīšana no sniega un slīdamības samazināšana


14000,-


3.9


Aizkalnes pagasts – pašvaldības autoceļu un ielu attīrīšana no sniega


3000,-


3.9.1


Preiļu pagasts – pašvaldības autoceļu un ielu attīrīšana no sniega


3000,-Satiksmes organizēšana (klasifikatora Nr.3)3.9.2


Ielu nosaukumu un norādījuma zīmju atjaunošana un uzstādīšana


2000,-


3.9.3


Satiksmes regulējošās zīmes
tai skaitā:
-ceļa zīmju iegāde un uzstādīšana
-horizontālais marķējums – brauktuves apzīmējumu atjaunošana
-luksoforu apkalpošana (elektroenerģija)


9000,-


3500,-
5000,-


500,-


4.


Būvprojektēšana

 

4.1.


Tehniskais projekts luksofora ierīkošanai D-pils un Talsu ielu krustojumā


6608


4.2.


TEP, topogrāfisko plānu un tehniskā projekta izstrāde lietusūdeņu kanalizācijas tīkliem


4000,-


4.3.


Gājēju un transporta kustības optimizācijas plāna izstrāde


1062,-


4.4.


Brīvības un Rīgas ielu krustojuma tehniskais projekts


2000,-

5.


Neparedzētie darbi


2000,-


KOPĀ plānoti darbi 2008.gadā


293958,00


Kredītprocenti


2164,00


KOPĀ iedalīti līdzekli 2008.gadam novadam no Valsts autoceļu fonda


244943,00Atlikums uz 01.01.2008.


51179,00Pavisam kopā 2008.gadam


296122,00


Pēdējās izmaiņas: 11.02.2008.