Preiļu novada kultūras centrs veic iepirkuma procedūru – „Preiļu kultūras nama pagraba telpu remonts, 1. kārta”

06.02.2008.

Preiļu novada kultūras centrs veic iepirkuma procedūru – „Preiļu kultūras nama pagraba telpu remonts, 1. kārta”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. PNDKC 2008101KN


Iepirkuma procedūra – robežās no Ls 1000-10000


Līguma izpildes termiņš – viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 12.02 2008.g.


Piedāvājums (ievietots aploksnē ar norādi- Preiļu novada kultūras centra iepirkumu komisijai) iesniegt Preiļu novada kultūras centrā , Raiņa bulvārī 28, personīgi vai pa pastu.


Pretendentam jāiesniedz: komersanta reģistrācijas apliecības kopija, uzņēmējdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām.


Papildus informācija – Preiļu novada kultūras centrā. Tālr. 5322200 vai 29427663

Pēdējās izmaiņas: 06.02.2008.