Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu “Preiļu novada domes sociālā dzīvokļa Jaunatnes ielā 10-1, Līčos, Preiļu novadā, remonts”

05.02.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 10 M


3.Iepirkuma priekšmets: “Preiļu novada domes sociālā dzīvokļa Jaunatnes ielā 10-1, Līčos, Preiļu novadā, remonts.”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA „Preiļu celtnieks”
Reģ.Nr.41503024529


Celtnieku iela 2,
Preiļi, LV- 5301
Tālr./fakss 5322102,
Tālr.29396233
e-pasts: celtnieks@axel.lv


Ls 4 170,14


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008. gada 05. februāris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2008. gada 05. februāris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 05.02.2008.