Turpina atbalstīt ģimenes

05.02.2008.

Lai atbalstītu un realizētu to nevalstisko organizāciju mērķus, kuru darbības joma ir ģimene, bērni un jaunieši, SEB Unibanka 2008.gadā turpina ilgtermiņa sadarbību ar Latvijas Kopienu iniciatīvu fondu (KIF) un ziedo 30 000 LVL programmai „Kopā ar ģimeni”.


„Ziedoto naudas summu vēlamies ieguldīt aktīvos un iniciatīvas bagātos cilvēkos mazpilsētās. Ārpus Latvijas lielajām pilsētām dzīvo daudz iniciatīvas bagātu un apņēmīgu cilvēku, kuru idejām un iecerēm ne vienmēr izdodas rast pilnīgu pašvaldības vai vietējo uzņēmēju finansiālu atbalstu. Tāpēc esam gandarīti par jau paveikto un arī šajā gadā noteikti būsim kopā ar Latvijas ģimenēm un jauniešiem, attīstot viņu idejas un ļaujot gūt profesionālu pieredzi, kas noderēs turpmāk,” uzsver SEB Unibanka sponsorēšanas projektu vadītāja Diāna Blumate.


Lai biedrība varētu darboties kvalitatīvi un sasniegt izvirzītos mērķus, dažkārt finansējums nepieciešamas pavisam parastu lietu iegādei: biedrības telpu labiekārtošanai ar ērtām un patīkamām mēbelēm, jaunas sadzīves tehnikas un galda spēļu iegādei biedrības aprūpē esošo ģimeņu bērniem un viņu vecākiem. Kad apkārtējā vide ir omulīgi sakārtota, var pagatavot bērniem siltas pankūkas un kopā sanākušie vecāki pa to laiku internetā samaksāt rēķinus, apspriest viņiem svarīgas problēmas un, liekot galvas kopā, nonākt pie risinājumiem. Vienu vārdu sakot – padarīt ikdienas darbu un uzturēšanos telpās patīkamāku un kvalitatīvāku.


SEB Unibankas un KIF kopīgi realizētai programmai „Kopā ar ģimeni” savus projektus finansējuma saņemšanai var iesniegt tās organizācijas no dažādiem Latvijas reģioniem, kas darbojas kā kopienu centri, un savā pagastā, ciemā vai rajonā dažādos veidos atbalsta ģimenes, kurām dažādu iemeslu dēļ sokas ne tik spoži, kā gribētos. Programmas finansējuma apjoms vienam projektam nepārsniedz 3000 LVL. Vismaz 20% no kopējām projekta izmaksām jāpiesaista no vietējās pašvaldības vai citiem sadarbības partneriem.


Programma „Kopā ar ģimeni” savu darbību uzsāka 2007.gadā un programmas sniegtās iespējas izmantoja vairākas organizācijas, kuru īstenotās aktivitātes ir praktisks atbalsts ģimenēm. SEB Unibanka un KIF aicina organizācijas reģionos turpināt aktīvi darboties un saskatīt iespējas mērķu un projektu realizēšanā.


Sīkāka informācija projektu pieteikšanai un finansējuma saņemšanai atrodama KIF mājas lapā www.iniciativa.lv sadaļā Projektu konkursi, vai zvanot pa tālruni 67316963Papildu informācija:
Inta Paeglīte
Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda direktore
Tālr.: 67316963
Mob.: 26820775
e-mail:
inta.paeglite@iniciativa.lv
Elīna Zēne
„Sabiedrisko attiecību aģentūras PR Stils” projektu vadītāja
Tālr.: 7282472
Mob.: 28680275
e-mail:
elina.zene@pr-stils.lv

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.