Tiesībsarga biroja pirmajā gadā – ievērojams darba apjoms

05.02.2008.

Tiesībsarga birojs darbu uzsāka pērn janvārī, un darba apjoms jau pirmajā biroja pastāvēšanas gadā bijis ievērojams. Tiesībsargs Romāns Apsītis ir gandarīts, ka kopā ar komandu izdevies paveikt gana daudz. Taču viņš uzsver, ka vēl daudz darāmā, lai ikvienam iedzīvotājam būtu skaidras viņa pamattiesības un to aizsardzības iespējas.


Pagājušā gada laikā Tiesībsarga birojā saņemtas 5122 sūdzības, no tām 2289 bija rakstveida, bet 2833 – mutvārdu. Aktuālākie jautājumi sabiedrībā pērn bijuši: tiesības uz mājokli (661 sūdzība), tiesības uz taisnīgu tiesu (576 sūdzības), labas pārvaldības princips (441 sūdzība), lūgums sniegt informāciju (407 sūdzības), kā arī tiesības uz sociālo nodrošinājumu (335 sūdzības), diskriminācijas problēmas (304 sūdzības), spīdzināšanas, necilvēcīgas un pazemojošas apiešanās un sodīšanas aizliegums (298 sūdzības), tiesības uz brīvību un drošību (295 sūdzības), kā arī tiesības uz īpašumu (287 sūdzības).


Tiesībsarga biroja darbinieki pērn organizējuši 43 pārbaudes valsts un pašvaldību iestādēs – slēgta un daļēji slēgta tipa iestādēs, kā arī bāriņtiesās, pagasttiesās un izglītības iestādēs. Daļa pārbaužu notikušas, reaģējot uz konkrētām sūdzībām. Pārbaužu mērķis ir konstatēt un novērst nepilnības un iespējamos pārkāpumus, kā arī uzlabot konkrēto iestāžu darbu.


2007. gadā Tiesībsarga birojs veicis arī ievērojamu izglītojošo darbu – biroja darbinieki piedalījušies 98 dažādos pasākumos – lekcijās, semināros, diskusijās, konferencēs, kur runāts par cilvēktiesību, diskriminācijas un labas pārvaldības jautājumiem.


Tiesībsarga biroja eksperti regulāri piedalījušies dažādās darba grupās, komisijās, kā arī snieguši neatkarīga eksperta atzinumus. Šo funkciju Tiesībsargam nosaka likums, un jāsaka, ka valsts un pašvaldību iestādes bieži ir lūgušas Tiesībsarga atzinumus par cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumiem.


Daudz aktivitāšu bijis arī iedzīvotāju informēšanas nolūkos, Tiesībsarga biroja Informācijas centrā informāciju saņēmuši vairāk nekā 400 apmeklētāji. Pērn izdoti pieci informatīvie materiāli, kas paredzēti gan iedzīvotājiem, gan nozares speciālistiem. Arī šogad paredzēts izdot vairākus informatīvos materiālus, tostarp vieglajā valodā, kas palīdzēs informāciju uztvert cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem.
 
Informāciju sagatavoja:
Ieva Vikmane,
Tiesībsarga biroja
Informācijas un komunikācijas daļas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.