Preiļu novads biznesa inkubatora izveidē izvērtē Lietuvas kolēģu pieredzi

01.02.2008.

   


No 30. janvāra līdz 1.februārim Lietuvas pierobežas pilsētā Zarasai notika otrā darba grupas sanāksme projekta „YES” (Jauno uzņēmēju aktivitātes un prasmju attīstīšana, izmantojot savstarpēju sadarbības tīklu Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas pierobežas teritorijās) ietvaros.


Preiļu novadu pārstāvēja Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītājs Zigmārs Erts un Attīstības daļas speciāliste Mārīte Stupāne.


Tikšanās laikā tika apspriesta vienotas biznesa inkubatoru stratēģijas izveide starp Latgales reģionu un Lietuvas pierobežu.


Strādājot pie uzņēmējdarbības attīstības reģionos un uzņēmēju atbalsta pašvaldībās ir svarīgi saprast, kā biznesa inkubatori darbosies tālāk, kādi būs to darbības nosacījumi un kā to darbība ietekmēs reģionu attīstību Latvijā. Pašreiz Latvijā un Lietuvā biznesa inkubatori darbojas atšķirīgi. Preiļos, ņemot vērā Latvijas pieredzi, biznesa inkubatora darbība bija vērsta uz jaunu, aktīvu uzņēmēju iesaistīšanu, lai notiktu straujāka novada attīstība. Savukārt Lietuvā, veidojot biznesa inkubatorus, uzsver sociālo aspektu, jo projekta ideja ir ne tikai palīdzēt aktīvajiem uzņēmējiem, bet arī motivēt ikvienu ieinteresētu jaunieti sākt biznesu, iepriekš viņu izglītojot. Pozitīvi ir arī tas, ka Lietuvā, piesaistot jaunos uzņēmējus, tiek domāts par ilgtermiņa pasākumiem.


Pārņemot kaimiņu pozitīvo pieredzi, Preiļu novads biznesa inkubatora darbību balstīs, sadarbojoties ar NVO centru, jo nevalstiskās organizācijas jau tagad rīko dažādus izglītojošus seminārus un kursus pieaugušajiem.


Tuvākajā laikā starp Zarasai pašvaldību un Preiļu novada domi tiks noslēgts sadarbības līgums par biznesa inkubatoru attīstību un tālāku darbību, kur būs norādīti konkrēti uzdevumi, lai pilnveidotu biznesa inkubatoru darbu un attīstītu uzņēmējdarbību.


Maija Paegle,
Sabiedrisko attiecību speciāliste


Projekta partneri – Zarasai rajona pašvaldības administrācija (Lietuva): http://www.zarasai.lt


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.