Mainīti AS „Sadales tīkls” Klientu servisa tālruņu numuri

01.02.2008.

No 2008. gada 1. februāra mainās AS “Sadales tīkls” Klientu servisa tālruņu numuri no septiņciparu formāta uz astoņciparu numuriem, ko nosaka LR Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 893 „Noteikumi par kārtību un termiņiem pārejai uz slēgto astoņciparu numerācijas shēmu”.


Tādēļ no šī gada 1.februāra līdzšinējie numerācijas diapazona 80XXXXX un 90XXXXX septiņciparu numuri pārveidojami par astoņciparu numuriem, un tiem aiz trešā cipara pievienojot indeksu “0”.


Turpmāk AS „Latvenergo” aicina klientus zvanīt:
80200400 (informācijai)
80200404 (bojājumu pieteikšanai)
80200408 (skaitītāju rādījumu nodošanai).


Iedzīvotāju informēšanai laika periodā no 1.februāra līdz 1.maijam, sakaru tīkla operators nodrošinās automātiskā atbildēja darbību, lai paziņotu par mainītiem tālruņu numuriem. Zvanot uz līdzšinējo septiņciparu numuru, automātiskais atbildētājs sniegs informāciju par jauno astoņciparu tālruņa numuru, un, lai sazvanītu adresātu, būs jāzvana atkārtoti.


AS Latvenergo” nodrošina bezmaksas apkalpošanu par sarunām, zvanot uz Klientu servisa numuriem.


Papildu informācija par tālruņa numuru pāreju uz astoņciparu formātu ir pieejama AS „Latvenergo” Klientu apkalpošanas centros visā Latvijas teritorijā, kā arī uzņēmuma mājas lapā www.latvenergo.lv.


Kā ziņots, 2008.gada 1.februārī Latvijas fiksētajos elektronisko sakaru tīklos notiek pāreja no septiņciparu formāta uz astoņu ciparu numerāciju. Turpmāk, zvanot uz fiksētajiem tālruņa abonentu numuriem Latvijā, esošajam septiņciparu numuram priekšā ir jāpievieno cipars „6”. Šie ir publiskā telekomunikāciju tīkla numuri, kuru numerācijas diapazons ir atbilstošs katram Latvijas rajonam un pilsētām. Pārejas periods ir noteikts līdz 2008.gada 31.jūlijam, kura laikā fiksētā tīkla abonentus var izsaukt, sastādot gan astoņu, gan septiņu ciparu numurus.


Andris Siksnis, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas vadītājs


Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.