Pasākumu cikls veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienai un Preiļu pilsētas 80 gadu jubilejai

31.01.2008.

Preiļu galvenā bibliotēka

11. janvāris-
15. februāris

Izstāde „Preiļiem-80”

Preiļu galvenā bibliotēka

11. februāris-
31. jūlijs

Fotokonkurss Preiļu novada fotoamatieriem
„Preiļi vienas dienas mirkļos”

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs

Februāris-Jūlijs

Izstāde Preiļu galvenajā bibliotēkā
„Preiļu pilsētas pašvaldības vadītāji”

Preiļu KN

11.februāris
Plkst. 18.00

Preiļu pilsētas dzimšanas dienas sarīkojums
ČELLU TRIO MELO-M koncerts

Preiļu galvenā bibliotēka

11.februāris-
31. jūlijs

Izstāde
„Preiļi no pirmsākumiem līdz 1940. gadam”

Kinoteātris
Ezerzeme

10.-17. februāris

Filmas „ Rīgas sargi”
demonstrēšana

Preiļu Mūzikas un mākslas skola

29. februāris
Plkst. 18.00

Preiļu MMS audzēkņu koncerts

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs

Marts- oktobris

Izstāde muzeja ekspozīciju zālē
„Pilsēta un pilsētnieki”

Preiļu KN

7. marts
Plkst. 18.00

Preiļu pilsētas 80 gadu jubilejai veltīts sarīkojums „Es savā pilsētā”
/Preiļu 2. vidusskola/

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs

7. marts

Ekspozīcija Preiļu 1. pamatskolā
„Skolas Preiļu novadā”

Preiļu galvenā bibliotēka

 

15.marts-
15. aprīlis

 

Izstāde
„Preiļu pilsētas pārvalde pagātnē un tagad”

 

Preiļu Mūzikas un mākslas skola

19. marts
Plkst. 18.00

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu koncerts

Preiļu KN

 

18. aprīlis

 

Preiļu pilsētas noformējumu konkursa noslēguma sarīkojums
Izstāde „No krāsas caur krāsu”

 

Preiļu Mūzikas un mākslas skola

25. aprīlis

Preiļu MMS absolventu koncerts

Preiļu galvenā bibliotēka

16. aprīlis

15. maijs

Izstāde
„Iestādes un organizācijas Preiļu novadā”

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs

8. maijs

P. Čerņavska atceres pasākums
„Kā ziedu atvēršanās klusi tinkšķ izdedzis māls”

Preiļu rajona bērnu un jauniešu centrs

No 2 maija

Fotoreportāža „Es gribu augt, es gribu skriet, tikai šodien… „

Preiļu galvenā bibliotēka

Maijs

Konkurss
„Preiļu novads, Preiļi Eiropā 4. gads „

Preiļu KN

9. maijs

Preiļu pilsētas 80 gadu jubilejai veltīts sarīkojums „Es savā pilsētā”
/Preiļu 1. pamatskola/

Preiļu rajona bērnu un jauniešu centrs

19.maijs-
31. maijs

Preiļu rajona bērnu un jauniešu centra audzēkņu darbu noslēguma izstāde
„ … Un varavīksne spožāka vien top, jo krāsas tanī nāk aizvien vēl klāt un klāt…”

Preiļu rajona bērnu un jauniešu centrs

20. maijs

Rajona bērnu un jauniešu centra audzēkņu koncerts
„Preiļiem, Liktenim un saulei”

 Preiļu galvenā bibliotēka

 23. maijs

Atceres pasākums
„Andris Vējāns – Latvijai, Latgalei, Preiļiem”

Preiļu Mūzikas un mākslas skola

29. maijs

Mācību gada noslēguma koncerts „ Es savā pilsētā”

Preiļu KN

30. maijs

Preiļu pilsētas 80 gadu jubilejai veltīts sarīkojums „Es savā pilsētā”
/Preiļu Valsts ģimnāzija/

Preiļu rajona bērnu un jauniešu centrs

1. jūnijs

Bērnu svētki „Savai pilsētai”

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs

Jūlijs-oktobris

Izstāde „Preiļi gleznās”

Preiļu galvenā bibliotēka

1. jūlijs-
31. jūlijs

Izstāde „ Uzņēmējdarbība Preiļu novadā „

Preiļi

19.-26. jūlijs

Preiļu pilsētas 80 gadu jubilejas nedēļa:

Preiļu parka estrādē

19. jūlijs

Vispasaules latgaliešu mūzikas grupu 1. salidojums „Taiseits Latgolā „

Preiļu parka estrāde

19. jūlijs

Latvijas pašvaldību vadītāju salidojums
„ Putnu diena „

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs

20-25. jūlijs

Radošās darbnīcas muzeja ekspozīcijās, izstādēs, atklātajā tekstiliju krātuvē ,
P. Čerņavska keramikas mājā

Preiļu parka kapelā

20. jūlijs

Garīgās mūzikas diena

Preiļu Pilsētas laukumos

20-23. jūlijs

Mākslas dienas
Preiļu un Utenas mākslas skolu audzēkņu plenērs

Preiļu KN Preiļu parka vecā estrāde

22. jūlijs

Senioru diena

Preiļu KN Preiļu parka estrāde

23. jūlijs

Jauniešu diena

Preiļu Pilsētas ielās

24. jūlijs

Ģimeņu un sporta diena

Preiļu pilsētas laukumos

25. jūlijs

Tautas mākslas diena
Preiļu novada tautas mākslas kolektīvu koncerts, amatnieku tirgus

Preiļu parka estrāde

26. jūlijs

Preiļu pilsētas svētku noslēgums

Pēdējās izmaiņas: 30.10.2018.