Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu

31.01.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 06 M


3.Iepirkuma priekšmets: „Ziedu un floristikas materiālu iegāde Preiļu novada domes vajadzībām”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 4


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA „Dija P”
Reģ.nr.41503035823


Rēzeknes iela 2,
Preiļi, LV- 5301
Tālr./fakss 5307001
e-pasts: dijap@inbox.lv


Saskaņā ar piedāvājuma zemāko cenu


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008. gada 31. janvāris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2008. gada 31. janvāris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322


 

Pēdējās izmaiņas: 31.01.2008.