Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Preiļu Mūzikas un mākslas skolas vīriešu un sieviešu tualešu remonts”

31.01.2008.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Preiļu Mūzikas un mākslas skolas vīriešu un sieviešu tualešu remonts”


Identifikācijas Nr. PMMS/01 M.


Iepirkuma procedūra – robežās no Ls 1000 līdz 10000.


Līguma izpildes termiņš – divu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 07.02.2008.g. līdz plkst.10.00.


Piedāvājumus iesniegt Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktoram Albertam Vucānam, Raiņa bulvārī 26, Preiļos- personīgi vai pa pastu


Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz:
– apliecinājums par iepirkuma nosacījumu ievērošanu un izpildi,
– uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija,
– attiecīgās uzņēmējdarbības licences (sertifikāta) kopija,
– VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām.


Papildus informācija- Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktors Alberts Vucāns, talr. 26456609, vai Preiļu Mūzikas un mākslas skolas saimniecības daļas vadītājs Ivars Sitniks, talr. 26547601.


1

Pēdējās izmaiņas: 31.01.2008.