Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Reprezentatīva fotoalbuma par Preiļu novadu iegāde”

31.01.2008.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Reprezentatīva fotoalbuma par Preiļu novadu iegāde”, saskaņā ar Darba uzdevumu.


Identifikācijas Nr. PND 2008/ 11 M.


Paredzamā līgumcena – līdz Ls 2600,00 (tai skaitā PVN18%).


Līguma izpildes termiņš – līdz 31.05.2008.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 07.02.2008.g. līdz plkst.10.00.


Piedāvājumus (ievietotus aploksnē ar norādi – Preiļu novada domes Iepirkumu komisijai, Iepirkums par ___________) iesniegt, Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām un apliecinājums par iepirkuma prasību izpildi.


Papildus informācija – Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste – Maija Paegle, tālr. Nr.5307321 vai 26556613.


Pēc saskaņošanas vai pieprasījuma par papildus informāciju, tiek izsniegta iepirkuma dokumentācija.


 

Pēdējās izmaiņas: 31.01.2008.