Pēc energoefektivitātes uzlabošanas projekta realizācijas Preiļu pagasta administratīvajā ēkā tiks izvietota Preiļu novada sociālā pansija

30.01.2008.

Preiļu novada domē apstiprināta tehniskā specifikācija tehniskā projekta izstrādei energoefektivitātes uzlabošanai Preiļu pagasta administratīvajā ēkā Līčos. Ēkā atrodas Preiļu pagasta kultūras nams, bibliotēka, brīvajās telpās paredzēts izvietot arī Preiļu novada sociālo pansiju.


Ēkā paredzēts veikt siltumapgādes sistēmas un katlu mājas rekonstrukciju, logu nomaiņu, sanitāro mezglu renovāciju un iekšējo sienu pārbūvi.


Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītājs Zigmārs Erts informēja, ka Tehniskā projekta izstrādei līdzekļi piešķirti no mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projekta realizācijai, rekonstrukcijas darbu veikšanai 2008. gadā iedalīti līdzekļi 428 571,43 latu apjomā, no kuriem 300 000 latu ir valsts finansējums. Pašvaldības finansējums sastāda 128 571,43 latus.


Lai brīvo daļu ēkas pārveidotu par sociālo pansiju, gada otrajā pusē vai nākošā gada sākumā jāpiesaista papildus līdzekļi. Dome plāno, ka sociālā pansija varētu sākt darbu 2009. gada 2. pusē. 


Maija Paegle,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 30.01.2008.