Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Kancelejas preču un biroja papīra iegāde Preiļu novada domes vajadzībām”

29.01.2008.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-5322766, Fakss +371-5307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2008/ 05 M


3.Iepirkuma priekšmets: „Kancelejas preču un biroja papīra iegāde Preiļu novada domes vajadzībām”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 3


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena, Ls
bez PVN 18%


SIA „SALANG – P”
Reģ.Nr.47703001650


Raiņa bulvāris 24-208,
Preiļi, LV- 5301
Tālr.5381133/fakss 5321258
e-pasts: salang@apollo.lv


Saskaņā ar piedāvājuma zemāko cenu


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2008.gada 29.janvāris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums:  2008.gada 29.janvāris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 5307322

Pēdējās izmaiņas: 29.01.2008.