Preiļu novada domes deputāti nolemj daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodot valdījumā un apsaimniekošanā dzīvokļu īpašnieku biedrībai

29.01.2008.

2008.gada 24.janvārī Preiļu novada domes deputāti domes sēdē vienbalsīgi nolēma: ar 2008.gada 1.martu nodot valdījumā un apsaimniekošanā daudzdzīvokļu (23 dzīvokļi) dzīvojamo māju Daugavpils ielā 42, Preiļos mājas dzīvokļu īpašnieku biedrībai „ES-1”. Šis Preiļu novadā ir pirmais gadījums, kad daudzdzīvokļu dzīvojamā māja tiek nodota valdījumā un apsaimniekošanā mājas dzīvokļu īpašnieku biedrībai.


Daugavpils ielas 42 daudzdzīvokļu mājā no 23 dzīvokļiem 12 ir Preiļu novadu domes īpašums. Daudzdzīvokļu mājas nodošana valdījumā paredz to, ka tagad šīs mājas dzīvokļu īpašnieku biedrība, pamatojoties uz mājas iedzīvotāju kopsapulces lēmumu, būs tiesīga noteikt un iekasēt no mājā dzīvojošajiem apsaimniekošanas maksu. Atšķirībā no iepriekšējās situācijas, kad iedzīvotāji maksāja par mājas apsaimniekošanu SIA „Preiļu saimniekam” un tas noteica, kuru māju apsaimniekošana būs prioritāra un cik lieli līdzekļi tiks izlietoti, tad sākot no 2008. gada 1. marta, dzīvokļu īpašnieku biedrība iekasētos apsaimniekošanas līdzekļus izmantos tikai savas mājas apsaimniekošanai.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nodošana dzīvokļu īpašnieku biedrības valdījumā un apsaimniekošanā paplašinās iespēju mājas renovācijai, energoefektivitātes uzlabošanai gan ņemot kredītus, gan piesaistot arī Eiropas fondu līdzekļus.


Jānis Vaivods
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciālists


 

Pēdējās izmaiņas: 29.01.2008.