Preiļu novada domes deputāti nolemj pāriet uz pašvaldības domes sēžu elektronisko vadību

29.01.2008.

2008. gada 24. janvārī Preiļu novada domes deputāti domes sēdē vienbalsīgi pieņēma lēmumu pāriet uz pašvaldības domes sēžu elektronisko vadību, kas paredz iegādāt portatīvos datorus ar programmnodrošinājumu, izstrādāt elektronisko domes sēžu vadības modeli, pēc nepieciešamības veikt izmaiņas Preiļu novada domes dokumentu aprites shēmā un Domes nolikumā.


Pāreja uz pašvaldības domes sēžu elektronisko vadību paredz to, ka Preiļu novada domes deputātiem un arī dažiem domes speciālistiem, kuriem tas ir nepieciešams darba funkciju izpildei, tiks iegādāti portatīvie datori ar nepieciešamo programmnodrošinājumu. Kopumā tiek plānots iegādāt 15 portatīvos datorus un tiem nepieciešamā programmatūra (kopējās izmaksas varētu būt 12 000 Ls). Domes deputātiem uz domes servera tiks izveidotas e-pasta adreses, uz kurām tiks nosūtīti domes sēdes lēmumprojekti un arī cita aktuālā informācija.


Domes sēžu elektronizācijas rezultātā domes deputātiem pirms domes sēdes elektroniskā formātā būs pieejams domes sēdes projekts ar visiem nepieciešamajiem pielikumiem. Līdz ar to tiks samazināts papīra apjoms un veicināta darbības modernizācija, palielināsies darba efektivitāte. Līdz šim domes sēdes projekti tika sagatavoti elektroniski un tad pavairoti papīra formā katram domes deputātam.


Preiļu novada IT centrs būs atbildīgais par domes sēžu elektroniskās vadības lēmuma izpildi. Preiļu novada IT centrs deputātiem, kuri vēlēsies papildināt savas zināšanas un praktiskās iemaņas darbā ar datoru un nepieciešamajām programmām, nodrošinās nepieciešamos datorapmācību kursus.


Līdzekļi pārejai uz domes sēžu elektronisku vadību paredzēti no novada domes budžeta sadaļas „Pārējie izdevumi”.


Jānis Vaivods
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciālists


 

Pēdējās izmaiņas: 29.01.2008.