„Energoaudits 2008” ielūdz dzīvokļu īpašniekus!

23.01.2008.

Ielūgums dzīvokļu īpašniekiem


Laipni aicinām piedalīties projektā “Mājokļu energoauditi – 2008” un kļūt par konkursa “Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atlasi” dalībnieku!


Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra sadarbībā ar A/S „SEB Latvijas Unibanka”, A/S „DnB NORD Banka”, A/S „Hansabanka”, VA/S „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, SIA „Saint-Gobain Celtniecības produkti”, SIA „Paroc”, SIA „SAKRET” un SIA „Union JO” izsludina konkursu par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atlasi energoapsekošanas (energoaudita) veikšanai visos Latvijas reģionos.


Konkursā piedalīties ir aicināti tipveida, sērijveida un individuālo projektu daudzdzīvokļu mājas (kuras celtas laika posmā no 1945.gada līdz 2003. gadam) īpašnieki vai to pilnvarotās personas, neatkarīgi no pārvaldes un apsaimniekošanas formas.


Pieteikšanās konkursam notiek sekojošā veidā saskaņā ar nolikumu:
1. obligāti jāreģistrējas elektroniski – aizpildot anketu sadaļā Reģistrācija.
2. rakstiski – atbilstoši Konkursa nolikumam aizpildot nepieciešamas formas un iesūtot pieteikumu pa pastu.


Reģistrācija konkursam notiek no 2008. gada 23. janvāra līdz 6. februārim plkst.24:00.


Sīkāka informācija Preiļu novada domes Tehniskajā daļā pie Pētera Romanova, tālrunis 5322766.


Sīkāka informācija un reģistrācija: http://energoaudits.ma.gov.lv/index.php


Ielūgums energoauditoru firmām


Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra sadarbībā ar A/S „SEB Latvijas Unibanka”, A/S „DnB NORD Banka”, A/S „Hansabanka”, VA/S „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, SIA „Saint-Gobain Celtniecības produkti”, SIA „Paroc”, SIA „SAKRET” un SIA „Union JO” izsludina konkursu “Par dzīvojamo māju energonovērtēšanas speciālistu (energoauditoru) atlasi” ar mērķi veikt energoauditu 50 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās visos Latvijas reģionos.


Konkursā var piedalīties pretendenti – juridiskas personas, kuru reģistrēšanas vieta ir Latvijas Republika un kuri atbilst nolikumā paredzētajām prasībām.


Pieteikšanās konkursam notiek no 2008.gada 23.janvāra līdz 8.februārim plkst.11:45.
 
Sīkāka informācija un reģistrācija: http://energoaudits.ma.gov.lv/index.php

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.