Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” filiāles „Auseklītis” 3. kārtas renovācijas tehniskā projekta izstrāde

23.01.2008.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” filiāles „Auseklītis” 3.kārtas renovācija (virtuves bloka izveidošana) tehniskā projekta izstrāde Mehanizatoru ielā 4, Preiļos”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.


Identifikācijas Nr. PND 2008/ 09 M.


Iepirkuma procedūra – robežās no Ls 1000 līdz 10000.


Vēlamais Līguma izpildes termiņš – līdz 01.05.2008.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 01.02.2008.g. līdz plkst.10.00.


Piedāvājumus iesniegt Domes kancelejā, 1.kabinetā, Raiņa bulvāris 24, Preiļi – personīgi vai pa pastu. Iesniedzot piedāvājumu pretendentam ir jāiesniedz: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, attiecīgās uzņēmējdarbības licences kopija, VID izziņa par nodokļu un VSA iemaksām un apliecinājums par iepirkuma prasību izpildi.


Papildus informācija – Domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr.5307327, 26432521 janis.skutels@preili.lv


 


 

Pēdējās izmaiņas: 23.01.2008.